Kurser

Kurserne målrettes altid jeres konkrete hverdag og jeres aktuelle behov for kompetenceudvikling.
Vi faciliteter dialogen, udviklingen af samarbejdet og skabelsen af et "fælles sprog" og igangsætter muligheden for, at I sammen kan skabe en nærværende, opmærksom og voldsforebyggende kultur.
Vi anbefaler altid, at der er lederdeltagelse på kursusforløbet for at sikre de bedste betingelser for implementeringen i praksis.
Gang på gang har vi erfaret, hvor mange ressourcer der allerede ER ude på arbejdspladserne. Men de bliver ikke altid anvendt optimalt. Vi kan hjælpe jer med at få alle ressourcerne i spil, at gå fra magtesløshed til handling, og høste frugterne af at få den samme viden og de samme indsigter på det samme tidspunkt.
I samarbejde med Professionel Kontakt kan I skabe en velorganiseret og samlet indsats for arbejdspladsen. I vil fremme samarbejdet, det fælles sprog og den fælles indsats ved at igangsætte konflikthåndterende indsatser. Trivsel og arbejdsglæde får nyt liv, når nærvær og kontakt i mødet med den anden sættes i fokus. At mærke styrken i sig selv og den anden.

Rammerne for et kursus

Vi sammensætter kurser efter jeres behov, men vores erfaring er, at flere kursusdage sammen med sine kollegaer i arbejdet omkring konflikthåndtering giver den ønskede effekt. Som udgangspunkt anbefaler vi fire-dages kurser. De fire dage er fordelt på tre sammenhængende dage og en opfølgningsdag efter en aftalt periode. I den mellemliggende periode skal medarbejderne arbejde med forskellige temaer som "hjemmeopgaver".

På kursusdagene veksles der mellem teorioplæg, gruppeopgaver og praktiske øvelser. Vi har vægter den levende, spændende og medinddragende undervisning. Vi prioriterer at der arbejdes tæt på praksis, tæt på den opgave der skal løses i dagligdagen.

Der kan være op til 20 deltagere på et kursushold. Undervejs i kurset undervises der både i den samlede gruppe og i opdelte grupper. De mindre grupper giver mulighed for større dialog og mere intensivt og dybtgående arbejde.