Professionel Kontakt er samarbejdet mellem to 'enkeltkvinders'-virksomheder

Professionel Kontakt består af Lotte Sandberg og Marianne Andreasen. Vi har gennem mange år haft et givende og udviklende samarbejde med hinanden og de utallige arbejdspladser, vi har afholdt kurser for.

Vi har begge en bred konsulenterfaring fra arbejdsmiljøområdet med afholdelse af kurser i konflikthåndtering, uddannelse af instruktører og udarbejdelse af voldspolitikker på offentlige og private arbejdspladser. Eksempelvis har vi samarbejdet med Plejecentre, institutioner for børn, unge og voksne med senhjerneskader og udviklingsforstyrrelser samt afdelinger på landets sygehuse.

Vi er uddannede selvbeskyttelsesinstruktører i fysisk konflikthåndtering ved "Modern Arbejdsteknik" i Sverige. Desuden har vi beskæftiget os med ergonomisk rådgivning og hjælpemidler, og arbejdet med kursusforløb om stressforebyggelse og trivsel. Vores forskellige uddannelser, erfaringer og personligheder supplerer hinanden rigtig godt, hvilket gør, at vi kan tilbyde jer en kvalificeret og bred vifte af muligheder.

 

Lotte Sandberg

Privatpraktiserende psykoterapeut (MPF) og supervisor gennem de sidste 10 år. Yder supervision og undervisning for ledere og personale på bosteder for udsatte grupper, specialinstitutioner, hospitaler og på hospice. Speciale i supervision af personalegrupper der arbejder med konfliktfyldte situationer i relation til klienter, brugere og pårørende.

Udbyder og underviser på kurser for ledere i metoden "psykologisk debriefing", målrettet det enkelte arbejdsfelt. Yder akut krisehjælp og psykologisk debriefing på arbejdspladser for medarbejdergrupper og ledere efter voldsomme og traumatiske hændelser .

Arbejder professionelt med krop- og nærværstræning, og underviser blandt andet på kommunikationsmodulet Supervisoruddannelsen hos det anerkendte konsulentfirma Albatros i Århus.

Oprindeligt uddannet ergoterapeut og har en baggrund indenfor rehabilitering af senhjerneskadede på Hammel Neurocenter og som visitator på dette område. Har desuden arbejdet fire år som arbejdsmiljø konsulent for Region Midtjylland og Århus Amt.

 

Marianne Andreasen

Uddannet fysioterapeut (1991) og antropolog med speciale i pædagogisk antropologi (2014) og sundhedsantropologi (2012).
Har arbejdet i tværfaglige teams indenfor ældreområdet gennem fire år.
Ti års erfaring som arbejdsmiljøkonsulent indenfor sundheds-, social- og specialområdet, hvor de primære arbejdsopgaver var ergonomi og forflytning, konflikthåndtering, stresshåndtering og sygefravær.
Har fungeret som souschef og daglig arbejdsmiljøleder på en døgn– og aflastningsinstitution for børn og unge med svær ASF og/eller ADHD gennem fem år, hvor konflikthåndtering var en stor faglig udfordring. Vi igangsatte større videreuddannelsesforløb for alle ansatte, herunder også vikarer og fik uddannet flere instruktører på området, der havde et overordnet ansvar i dagligdagen. Det havde stor effekt på antallet af konflikter og magtanvendelser, som faldt betydeligt. Sidst og ikke mindst havde indsatserne en væsentlig indflydelse på både beboernes og de ansattes trivsel.
Arbejdsmiljøkonsulent og projektleder på arbejdsmiljøprojekt omkring hjælpemidler og forflytninger, Århus Universitetshospital.
Har masteruddannelser i "Etik og værdier i Organisationer" og "Sundhedsantropologi" fra Århus Universitet. Uddannet antropolog i 2014 i pædagogisk antropologi ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet.