Professionel konflikthåndtering med nærvær i fokus

Vi tilbyder kurser i "Professionel Konflikthåndtering" for arbejdspladser, som både har fokus på det enkelte menneske og på helheden.

Vi retter os imod arbejdspladser, som har brug for redskaber til at forebygge, håndterer og efterbehandle konfliktsituationer med borgere og pårørende.

Kurserne tilpasses altid individuelt til lige præcis Jeres arbejdsplads/organisation.

Kontakt os hvis I ønsker:

At blive endnu bedre til at mestre møderne med borgerne og de pårørende professionelt, ved at videreudvikle jeres faglige og personlige kompetencer, til gavn for de mennesker I skal vejlede og hjælpe, og til gavn for jeres egen faglighed, arbejdsglæde og tilfredshed.

At udvikle samarbejdet i personalegruppen gennem øget kontakt og opmærksomhed på jer selv og hinanden – hvilket vi ser som en helt central og grundlæggende forudsætning for, at konfliktarbejdet bliver en succes.

At skabe en kultur hvor konflikter ikke er den enkelte medarbejders "problem", men hvor arbejdet med konflikthåndtering er en opgave, der løses i et tæt samarbejde mellem den enkelte medarbejder, gruppen og ledelsen.

At få konkrete professionelle handlemuligheder og øge jeres parathed til fysisk og mentalt at tackle situationerne før, under og efter en konflikt.

Vi laver for eksempel kurser for:

  • Ansatte på institutioner med specialpædagogiske opgaver i forhold til børn, unge og voksne med handicaps eller udviklingsforstyrrelser.
  • Ansatte som arbejder med andre borgere, der i pressede situationer kan blive udadreagerende, såvel verbalt som fysisk.
  • Ansatte på Plejecentre og Lokalcentre som udfører pleje- og omsorgsopgaver hos ældre mennesker med eksempelvis demenssygdomme.