Litteratur

Møller, B. m.fl. (2013): Konflikter og vold – en faglig udfordring. Udgivet af 'Vold som Udtryksform' ved Socialt Udviklingscenter SUS.


Jensen, H. m.fl. (2012): Empati – det der holder verden sammen. Udgivet af Rosinante.


Hammerich, E. & Frydensberg, K. (2009): Konflikt og kontakt – om at forstå og håndtere konflikter. Udgivet af www.konfliktloesning.dk.


Hejlskov Elvén, B. (2009): Problemskabende adfærd – ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning. Udgivet af Dansk psykologisk Forlag.


Green, R. W. (2009): Det eksplosive barn. Udgivet af One2one.


Bjarne Frøslee Ibsen (2011): Den voldsomme hændelse.


Atle Dyregrov (2002): Psykologisk debriefing – gruppeprocesser og traumatiske hændelser.


Steen Hildebrandt, Peter Høeg, m.fl.(2012): Empati – det der holder verden sammen. Udgivet af Rosinante.


Lars J. Sørensen. (2013): Skam – medfødt og tillært, når skam fører til sjælemord. H. Reitzels Forlag.


Diverse pjecer fra "Vold som Udtryksform og Branchemiljøarbejdsrådet Social og Sundhed, eksempelvis: Dement og voldsom – uden at vide det (2010); Grib om volden. Viden, metoder & praksis (2009); Magt og tvang (2008); Vold mod studerende og nye på arbejde (2007); Psykisk vold & trusler (2007).