Uddannelse af instruktører

At have uddannede ressourcepersoner i Professionel Konflikthåndtering på arbejdspladsen kan være en afgørende faktor for at fastholde og udvikle på den fælles faglige indsats på området.

Instruktørernes opgaver kan eksempelvis være at:

  • Sammen med ledelsen medvirke til, at der på arbejdspladsen fastholdes og udvikles fokus på faglig og professionel konflikthåndtering, så betingelserne for både beboernes dagligdag og personalets arbejdsmiljø sikres bedst muligt.
  • Vejlede og undervise kollegaer og nyt personale, herunder fokus på vikarkorpset.
  • Medvirke til at sikre udviklingen af strategier for konfliktforebyggende tiltag.
  • Medvirke til at der indhøstes erfaring og læring af de konflikter, der opstår.
  • Motivere kolleger til at være opmærksomme på det forebyggende fokus i tilgangen til konflikthåndtering.
  • Medvirke til at opbygge arbejdspladsens specialviden på konflikthåndteringsområdet, og at denne anvendes i den daglige praksis.
  • Sikre at undervisningsmaterialet på afdelingen er opdateret og tilgængeligt for alle.
  • Medvirke til at være opmærksom på, at der følges op på den enkelte medarbejder efter en voldsom konflikt.

Det er vigtigt, at der er to eller flere instruktører på en afdeling for at skabe et ordentlig fundament for den faglige sparring og opbakning. Et instruktørforløb vil typisk strække sig over 8-10 uddannelsesdage fordelt over et halvt til et helt år.

Vi udarbejder altid individuelle forløb, så kontakt os, hvis I ønsker at drøfte muligheden for at uddanne ressourcepersoner på jeres område. Et uddannelsesforløb til instruktører kan også udvikles på tværs af arbejdspladser med samme type opgaver.