Fysisk konflikthåndtering

Vores tilgang til fysisk konflikthåndtering er selvbeskyttelse og beskyttelse af den anden. Der arbejdes ud fra kropslige grundprincipper om balance, bevægelse, beskyttelse, ingen smerte samt minimal anvendelse af kraft.

Først arbejdes der med, hvordan vi konfliktforebygger og konflikthåndterer med vores egen krop og viden. Hvordan placerer vi os mest hensigtsmæssigt, mindst provokerende og mest befordrende for et kontaktfuldt møde? Hvordan påvirker vi hinanden rent kropsligt i mødet, hvilke reaktioner mærker vi selv, og hvad skal vi vide, når vi overskrider et andets menneskes og egne nærhedszoner og grænser i mødet. Vi arbejder med kropssprog, kropslig fremtoning og kropslige reaktioner, så I får en bevidsthed om egne og andres kropslige påvirkninger og signaler. Denne viden overføres til de daglige arbejdsopgaver, og hvordan vi mest hensigtsmæssigt møder en konkret beboer i eksempelvis en plejesituation, en forflytning eller en kravsituation.

Ønsker I at arbejde videre med den fysiske konflikthåndtering, kan vi undervise jer i simple frigørelses- og fastholdelsesteknikker. Målet er mindst mulig indsats, ikke at påføre den anden smerte, men at komme fri og skabe en ny situation med bedre mulighed for kontakt og handling. At blive fastholdt eller taget fat i et andet menneske kan være meget ubehageligt og angstprovokerende. En viden om og erfaring med, at det med enkle og simple teknikker er muligt at frigøre sig, giver medarbejderen mere ro til at holde kontakten og nedtrappe konflikten i tilspidsede arbejdssituationer. Opmærksomhed og træning skal sikre, at vi reagere mere hensigtsmæssigt i en konfliktsituationen, så vi sanser, forebygger og handler, og hermed undgår, at konflikter opstår og eskalerer til trusler og vold.